RealEdu logo

Εξετάσεις από άλλους οργανισμούς

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εξετάσεις που προσφέρουμε σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς

TOEFL iBT

Eίναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ αγγλικής.

Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Επικοινωνία

Δομή και περιεχόμενο του TOEFL® iBT (internet-based test)
Ενότητα Περιγραφή Διάρκεια # Ερωτήσεων Βαθμολογική Κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου 3-5 κείμενα, ακαδημαϊκού χαρακτήρα, μεγέθους, περίπου 700 λέξεων με 12-14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο 60’-100’ 36-70 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Ηχογραφημένου Κειμένου 4-6 διαλέξεις, μερικές με διάλογο μέσα στην τάξη, διάρκειας 3’-5’ με 6 ερωτήσεις η κάθε μία.
2-3 διάλογοι, διάρκειας 3’-5’ με 5 ερωτήσεις ο κάθε διάλογος.
60’-90’ 34-51 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου δοκιμασίες παραγωγής προφορικού λόγου 20’ 6 προφορικές δοκιμασίες 0-4 (μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα 0-30)
Έκθεση δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου 50’ 2 γραπτές δοκιμασίες 0-5 (μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα 0-30)

 

Συχνές ερωτήσεις

TOEIC (Test of English For International Communication)

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η αγγλική.

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC®

Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας
Για την επιλογή νέου προσωπικού
Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή
Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην αγγλική
Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας

Πού αναγνωρίζεται το TOEIC®

• Α.Σ.Ε.Π.: Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα:
μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900)
• Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο 
• Πανεπιστήμια στο εξωτερικό
• Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί: Περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί, και προγράμματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας σε 90 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού

Επίπεδα
Επίπεδο Γνώσης Επίπεδο Γλώσσας Βαθμός
(Άριστη) (Proficiency) (905-990)
Πολύ Καλή Advanced 785-900
Καλή Lower 505-780
Μέτρια Basic 405-500

 

Δομή και Περιεχόμενο του TOEIC® 

Το TOEIC® διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

Ενότητες Εξέτασης # ερωτήσεων Περιγραφή Συνολική Διάρκεια
Κατανόηση προφορικού λόγου από CD (Listening Comprehension) 10 Φωτογραφίες 45′
30 Ερωτήσεις – απαντήσεις
30 Διάλογοι
30 Σύντομες ομιλίες
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension) 40 Ελλιπείς προτάσεις 75′
12 Συμπλήρωση Κειμένων
48 Κατανόηση Κειμένων

 

Συχνές ερωτήσεις

BULATS (Business Language Testing Service)

Online test για την πιστοποίηση της αγγλικής Γλώσσας

Το BULATS πιστοποιεί τις γνώσεις του υποψηφίου στις ενότητες Reading, Language Use και Listening μέχρι και το ανώτατο επίπεδο (C2-Proficiency level).

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge Esol Examination, παγκόσμιος οργανισμός στις εξετάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας.

  • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
  • Διάρκεια εξέτασης έως 90 λεπτά
  • Άμεσα αποτελέσματα
Πώς λειτουργεί

Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας. Οι ερωτήσεις προβάλλονται από τον υπολογιστή μέσω αλλεπάλληλων οθονών και καθώς το τεστ προχωρά, το λογισμικό επιλέγει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου αναλύοντας άμεσα και συνεχώς την επίδοσή του. Ως εκ τούτου , το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή δυσκολότερο έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον τρόπο αυτό, το BULATS μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και να παρέχει άμεσα αποτελέσματα.

Τι εξετάζει

To κομπιούτερ  τεστ αξιολογεί τις γλωσσικές ικανότητες του υποψηφίου στην κατανόηση του προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου καθώς επίσης στη γραμματική και το λεξιλόγιο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στενά συνδεδεμένα με το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον. Εκτός από το Computer test οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στο Speaking Test ή στο Writing Test ή σε οποιαδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω  τριών  εξετάσεων.

Επίπεδα
Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο ΑΣΕΠ Βαθμολογία BULATS (100) Εξέταση Cambridge ESOL
C2 (Επάρκεια) Άριστη γνώση 90-100 CPE
C1 (Προχωρημένο) Πολύ καλή γνώση 75-89 CAE
B2 (Αυτάρκεια) Καλή γνώση 60-74 FCE
B1 (Βασικό) Μέτρια γνώση 40-59 PET
A2 (Στοιχειώδες) Στοιχειώδης 20-39 ΚΕΤ
Α1 (Εισαγωγικό) Αρχάρια γνώση 0-19

 

Συχνές ερωτήσεις

IELTS (International English Language Testing System)

Το IELTS αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτό σε περισσότερους από 6.000 οργανισμούς και εκπαιδευτικές σχολές παγκοσμίως σε διάφορους τομείς.

Ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα που ισχύουν διεθνώς στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων και είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες όπου η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.

Τι είναι το IELTS

Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται δεκτό από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά καθώς και από τους Ευρωπαίους γείτονές μας όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες, ως απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον πάνω από 2.500 πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το IELTS για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανoμένων των κολλεγίων της Ivy League. Πολλοί άλλοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τη βαθμολογία στην εξέταση IELTS για ποικίλους σκοπούς, όπως η μετανάστευση, η πρόσληψη προσωπικού, η εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών και η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών.

Στην Ελλάδα, κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα και κρατικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ, αναγνωρίζουν το IELTS ως έγκυρο και αξιόπιστο αποδεικτικό γνώσης των αγγλικών.

Τι εξετάζει

Το IELTS αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες. Τα θέματα αντιστοιχούν σε καταστάσεις που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσετε, είτε πρόκειται για σημειώσεις που θα κρατούσατε ως φοιτητής είτε για καθημερινές καταστάσεις όπως η ανάγκη να αντιμετωπίσετε το χειμώνα στην Αγγλία επιδιορθώνοντας γρήγορα το σύστημα θέρμανσης.

Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου) και διατίθεται σε δύο τύπους: Ακαδημαϊκή και Γενική Εκπαίδευση (Academic and General Training).

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Κατανόησης και Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Listening and Speaking Modules), ενώ η Κατανόηση και η Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) προσφέρονται ως Ακαδημαϊκές ή Γενικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (Academic or General Training Modules).

Πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, δύο φορές το μήνα. Εξετάσεις IELTS διενεργούνται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Οι Ακαδημαϊκές Ενότητες (Academic Modules) αξιολογούν κατά πόσο κάποιος υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στην αγγλική γλώσσα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι Γενικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (General Training Modules) δίνουν έμφαση στην επικοινωνία σε ευρύ κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο και είναι σχεδιασμένες για υποψήφιους που σκοπεύουν να εργαστούν, να ζήσουν ή να σπουδάσουν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η επίδοση των υποψηφίων βαθμολογείται χωριστά σε κάθε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, παρέχεται όμως και Συνολική Βαθμολογία. Αξιολογούνται σε Βαθμολογική Κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (Μη Χρήστης) μέχρι 9 (Απόλυτα Ικανός Χρήστης).

Πρόγραμμα Real Edu

• 4 Ώρες/Εβδομάδα με τακτικούς καθηγητές
• Real Chat Spot®: Απεριόριστες ώρες
• Real Social Club®: Απεριόριστες ώρες
• Real Intranet®: Δωρεάν
• Ολιγομελή Group
• Χρόνος προετοιμασίας 6-8 εβδομάδες
(ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή)

Οδηγίες Προετοιμασίας

TOEFL Junior

Το πτυχίο TOEFL Junior είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά δημοτικού-γυμνασίου (9-14 ετών).

Ο άριστος σχεδιασμός του καθώς και ο αντικειμενικός τρόπος αξιόλόγησης της αγγλικής γλώσσας εγγυάται σε εσάς και στο παιδί σας τη χορήγηση σίγουρων και έγκυρων πληροφοριών για την πρόοδό του.

Εξετάσεις που περιλαμβάνει

• Listening Comprehension: H εξέταση αυτή αξιολογεί τη δυνατότητα των μικρών μαθητών να κατανοούν ένα προφορικό κομμάτι της αγγλικής γλώσσας. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 35-40 λεπτά
• Language Form and Meaning: H εξέταση αυτή αξιολογεί τόσο το επίπεδο γραμματικής όσο και το επίπεδο λεξιλογίου του μαθητή. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 25 λεπτά
• Κατανόηση γραπτού κειμένου: Aυτός ο τύπος της εξέτασης αξιολογεί τη δυνατότητα κατανόησης γραπτού κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα σύνολο κειμένων και να απαντήσουν σε 42 ερωτήσεις. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 50 λεπτά

Η τελική βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω τριών εξετάσεων και δίνεται με τη μορφή πόντων που κυμαίνονται από 600-900.

Περισσότερες πληροφορίες

wpChatIcon